Funksjonshemmede dating

The organisers hope to see big changes in the development programs in Nepal. Siden den gang har det pågått et arbeid om hvordan vi skal kunne måle og dokumentere at de aller mest sårbare i samfunnet får tilgang på tjenestene de trenger for å utvikle seg og leve gode liv. Bistandsrelatert stoff er ofte mest interessant for menigheten. En kronikk om "Snåsamenn i Afrika" har blitt lagt merke til.... Her følger rapport fra Fafo, Business, Development and inclusion of persons With disabilities som ble presentert på konferansen. I Zambia er de psykososiale aspektene ved å leve med diabetes forsket på for første gang.I det varme Afrika, ikke så langt unna ekvator, ligger et fjell, som strekker seg 5895 meter over havet. Studien viser at unge voksne med type 1 diabetes sliter mest.Innlegg fra Arnt Holte og Morten Eriksen i Bistandsaktuelt i dag... ny brosjyre - stemningsrapport fra de første to årene med inkluderende...

funksjonshemmede dating-87

Dette er viktige mål, men er de mer enn besnærende retorikk? Hvis Norge gjennom utviklingspolitikken skal bidra til full sysselsetting og anstendig arbeid for alle i lavinntektsland, hvem andre enn bistandsgiganter som Norfund er det som skal ta denne lederrollen? I World Development Report 2018 slår Verdensbanken alarm om dårlig og lite inkluderende utdanning i verdens utviklingsland.

Dette er et varsko det er viktig å ta med seg, ikke minst for Norge, hvor utdanning er en viktig bistandssatsing....

Er det mulig å sikre at midlene brukes til å fremme inkluderende utdanning? Følg lenka til artikkel i NFUs magasin "Samfunn for alle"....

Norge satser nå stort på jobbskaping i utviklingsland. Men det er behov for høyere kompetanse om hvordan inkludere verdens én milliard funksjonshemmede.

Usikker tilgang til insulin, smertefulle insulinsettinger og frykten for å ikke være attraktiv nok for en fremtidig ektefelle er blant bekymringene....

- Før var jeg avhengig av folk til å komme meg rundt. Nå beveger jeg meg rundt på egen hånd, og jeg har venner jeg kan være sammen med, forteller Delefina Massanga Jose (40).

Eggende sambarytmer fikk frem gladfølelsen hos de mange tusen som var til stede under åpningsseremonien på mektige Maracana-stadion i Rio de Janeiro den 8. Paralympics ble en stor suksess og «reddet» hele OL-sirkuset.

Samtidig publiserer SINTEF Helse en rapport av olympiske dimensjoner....

Hvordan kan teknologien hjelpe blinde og svaksynte?

Høynivåforumet skal rapportere på gjennomføringen av FNs bærekraftsmål.

Kr F har lagt frem en helt ny melding for morgendagens utviklingspolitikk.

Tags: , ,